Plus4U v síti T-Mobile - obecná diskuze

O virtuálních operátorech a jejich službách

Moderátor: Moderátoři MobilMania.cz

Odeslat příspěvekod Kachna2 18. 8. 2014 16:15

Já si myslím, že volání na staré +4U a nové je volání ve vlastní síti, ale infolinka to jistí :-D
Kachna2
Junior

Odeslat příspěvekod migilko 18. 8. 2014 22:09

Persbrandt píše:Rád bych se zeptal těch, kteří zde psali, že vyhráli mobil při objednávce tarifu Bone, jestli Plus4U výhru u vás nepodmiňovalo tím, že nějakou dobu nevypovíte smlouvu a budete po tu dobu používat jejich mobilní služby nebo že utratíte za jejich služby nějakou minimální částku.Díky


Všechno má nějaká úskalí a v podmínkách souteže stojí, že výherce musí alespoň šest měsíců v\užívat služby z objednávky díky které mobil získal.
migilko
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Persbrandt 18. 8. 2014 23:58

migilko: No to snad dělají srandu, ne ?! Kde je něco takového napsáno v obecných podmínkách té soutěže o mobily, které si můžou prohlédnout na webu každý, aniž by si od nich ještě cokoli objednával? Nikde, aspoň já to tam nikde neviděl. Takže oni nejdříve nalákají lidi, aby si u nich objednali tarif, že možná "vyhraji" mobil a pak po objednávce jim laskavě sdělí, že ta výhra, i když k ní došlo, má jetšě nějaké další podmínky.
Je ten tarif Bone bez závazku? JE. Tak co mají co výhru podmiňovat nějakým jeho užíváním po předepsanou dobu. To měli tu výhru dát jenom k objednávkám tarifu Raw a dalších tarifů se závazkem. Takhle to už opravdu hraničí s klamavou reklamou.
Ano, zákazníci jsou možná nenhamtaný, ale je konkurence v mobil. službách, oni chtějí získat zákazníky, tak je lákaj na mobil, dobře, ale maj je lákat férově a ne dodatečně přidávat nějaké podmínky výhry.

Tak se zeptám: To vám jako po oznámení výhry dali na výběr, jestli chcete uzavřít smlouvu na Bone bez závazku a bez výhry, nebo s vyhraným mobilem, ale zároveŇ se závazkem na 6 měsíců? Nebo se musí podepsat nějaký dodatek ke smlouvě?
Takže to by zanmenalo nutnou útratu 242 Kč za těch 6 měsíců nebo snad ještě více? Nevyjevili Vám po objednávce ještě nějakou vyšší min. útratu za těch 6 měsíců, než je uvedena v OOP?

Kdybych si objednal zároveň i další tarify, tak by mne snad nenutili dodržovat tu 6-měsíční lhůtu i u dalších tarifů kromě toho, který vyhrál mobil nebo jo?
Vy jste si objednával jeden nebo více tarifů, jestli se mohu zeptat?
díky

-- 19. 8. 2014 00:04 --

migilko: A prosím Vás nemohl byste dát odkaz na nebo zkopírovat sem přesné znění těch podmínek pro výhru mobilu, které Vám dodatečně sdělili (min. doba užívání 6 měsíců apod.),tedy pokud mají nějakou písemnou formu, což předpokládám, že snad musí mít? Díky

Zatím jsem u nich objednávku neudělal, udělal jsem si jen ten Fair Pay účet a po těchto zprávách o jejich přístupu to budu hodně zvažovat.
Persbrandt
Junior

Odeslat příspěvekod migilko 19. 8. 2014 13:11

Zkopíruju vám tedy celé podmínky soutěže. Ale nevidím to jako žádný problém, proč vám to tolik vadí? Žádný závazek tam není, můžete od nich kdykoli odejít. Pochopil jsem to špatně, ta půlroční doba se vztahuje pouze na tarify se závazkem.
Zde je celé znění, odkaz je přístupný pouze po přihlášení:

Kód: Vybrat vše
Úvodní ustanovení

Společnost Plus4U Mobile s.r.o., IČ: 28496175, DIČ: CZ28496175, sídlem V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejtříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145818, (dále jen: "Plus4U Mobile") organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 14.4. 2014 do dne vydání 100. mobilního telefonu Samsung Galaxy Young, nejpozději do 31.12.2014 (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž bez losování zvanou „100 MOBILŮ k telefonnímu číslu ZDARMA“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici v internetové službě Plus4U.


Základní podmínky účasti v soutěži

Každá fyzická osoba starší 18-ti let (dále jen „Účastník“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže. Účastník musí splňovat zejména nikoliv však výlučně následující podmínky:
        Je plně svéprávný;
        Závazně si objedná v Době konání u virtuálního operátora PLUS4U Mobile s.r.o na jím provozovaných webových stránkách Plus4u.net jeden z tarifů 4U RAW, +4U RARE, +4U MEDIUM nebo +4U WELL DONE  se závazkem čerpání služeb na minimálně 6 měsíců, nebo s objednáním +4U Business Teritorry, nebo +4U BONE bez závazku (dále jen „Plnění“);
        Prokáže řádné nabytí Plnění dle shora uvedeného nejpozději ke dni předání výhry, t.j. že převzal a aktivoval telefonní číslo;
        Účastník se může účastnit soutěže s jednou závaznou objednávkou týkající se Plnění pouze jedenkrát, přičemž každá čtvrtá objednávka přijatá v systému virtuálního operátora Plus4U Mobile po splnění všech náležitostí potřebných k vydání nového/přenosu stávajícího čísla se stává vítěznou.
        Vícenásobná účast v této Soutěži je možná, ale vždy s novou závaznou objednávkou o přenos telefonního čísla nebo o vydání nového telefonního čísla s tarifem +4U RAW, +4U RARE, +4U MEDIUM nebo +4U WELL DONE se závazkem nebo pro +4U Business Teritorry.
        Bude mít kompletně a pravdivě vyplněnou registraci do internetové služby Plus4U, tj. sdělí Plus4U své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, datum narození, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
        Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Plus4U Mobile, jakož i k osobám s Plus4U Mobile personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
    Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
        Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
        Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
        Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;
        Ukončí smlouvu na Plnění, případně jim bude Plnění dobropisováno před plánovaným převzetím výhry.
    V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla účastí v soutěži vzniknout.


Pravidla účasti v soutěži

Účastník tím, že si závazně objedná tarif +4U RAW, +4U RARE, +4U MEDIUM nebo +4U WELL DONE se závazkem čerpání služeb na minimálně 6 měsíců nebo s +4U Business Teritorry nebo +4U BONE bez závazku u virtuálního operátora Plus4U Mobile potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit.
    Účastník, který si objedná Plnění v Době konání a jeho objednávka bude každou čtvrtou přijatou objednávkou, získá do čtrnácti (14) dnů od oznámení výhry pomocí zprávy v internetové službě Plus4U mobilní telefon Samsung Galaxy Young S6310, přičemž tento mobilní telefon si musí výherce vyzvednout do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne, kdy byla výherci výhra připravena k vyzvednutí na výdejním místě (Seznam výdejních míst).
    V případě, že budou z jakéhokoliv důvodu porušeny Obecné obchodní podmínky Plus4U Mobile týkající se Plnění (byť částečně), bude výherce povinen neprodleně výhru vrátit, případně mu nebude umožněno výhru si převzít.
    Po převzetí výhry nebude výherci umoženo odstoupit od závazku vůči virtuálnímu operátorovi PLUS4U Mobile po dobu 6 měsíců.
    Po převzetí výhry bude výherci umoženo po dobu 6 měsíců měnit tarif telefonního čísla pouze mezi tarify +4U BONE, +4U RAW, +4U RARE, +4U MEDIUM nebo +4U WELL DONE Plus4U Mobile.


Ceny v soutěži

Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující ceny:
    1. – 100. cena – Samsung Galaxy Young S6310 (dále jen „Produkt“).
    Plus4U Mobile vyhodnotí závazně přijaté objednávky a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech a v Obecných obchodních podmínkách Plus4U Mobile.
    Výhercem se stává Účastník Soutěže, který splnil podmínky této Soutěže a jeho objednávka byla každou čtvrtou závazně přijatou objednávkou o nové číslo/ přenos telefonního čísla s tarifem +4U RAW, +4U RARE, +4U MEDIUM nebo +4U WELL DONE se závazkem nebo s +4U Business Teritorry nebo +4U BONE bez závazku.
    Jednotliví výherci Produktu budou o výhře informování pomocí zprávy v internetové službě Plus4U ve tvaru Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výhře mobilního telefonu Samsung Galaxy Young S6310! Váš Plus4U Mobile
    Nepřevzaté výhry, příp. výhry, které nelze předat výhercům, neboť se zjistí, že nesplnili podmínky Soutěže, propadají po uplynutí lhůty čtrnácti (14)  dnů od oznámení možnosti převzetí výhry.
    O případném vyřazení ze Soutěže je výherce informován zprávou v internetové službě Plus4U a je mu sdělen důvod jeho vyřazení.
    Plus4U Mobile neposkytuje na Produkt žádnou záruku.


Osobní údaje

Zasláním objednávky tarifu Plus4U Mobile dává Účastník společnosti Plus4U Mobile ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Plus4U Mobile a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
    Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Plus4U Mobile včetně zasílání obchodních sdělení a Plus4U Mobile může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.


Závěrečná ustanovení

Plus4U Mobile si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.
    Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.
    Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Plus4U Mobile.
    Plus4U Mobile si vyhrazuje právo soutěž ukončit, a to kdykoliv v průběhu celé doby konání soutěže.

V Praze, dne 14. 4. 2014
Naposledy upravil Fíla dne 19. 8. 2014 19:32, celkově upraveno 1
Důvod: upravena rozsáhlá citace
migilko
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod sobik84 19. 8. 2014 14:16

happyBOY78 píše:Nezjišťoval už někdo, zda je volání z virtuála plus4u na číslo "starého" tarifu plus4u bráno jako volání do stejné sítě, nebo jsou staré tarify brány jako síť cizí?


Staré tarify jsou v síti T-mobile, nové tarify jsou v síti +4U, takže volání napříč je jako volání do jiné sítě.
sobik84
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Persbrandt 19. 8. 2014 19:33

migilko píše:Zkopíruju vám tedy celé podmínky soutěže. Ale nevidím to jako žádný problém, proč vám to tolik vadí? Žádný závazek tam není, můžete od nich kdykoli odejít. Pochopil jsem to špatně, ta půlroční doba se vztahuje pouze na tarify se závazkem.
Zde je celé znění, odkaz je přístupný pouze po přihlášení:


No tak pokud jste to špatně pochopil, to by bylo něco jiného. Díky za zkopírování podrobných podmínek soutěžě. Ty podmínky si lze zobrazit už po přihlášení do jejich webového systému, až po zřízení Fair Pay účtu nebo až po objednávce mobil. tarifu? Nebylo by možno kdyžtak na ně ještě hodit odkaz?

Ale stejně je to celé takové nejasné. Když tady odcituji jednu část z těch podmínek:
"Vícenásobná účast v této Soutěži je možná, ale vždy s novou závaznou objednávkou o přenos telefonního čísla nebo o vydání nového telefonního čísla s tarifem +4U RAW, +4U RARE, +4U MEDIUM nebo +4U WELL DONE se závazkem nebo pro +4U Business Teritorry.", tak koukám, že v tom výčtu tarifů chybí tarif +4U Bone. Pokud to není opomenutí, tak to může znamenat, že i s objednávkou +4U Bone sice lze vyhrát mobil, ale člověk do soutěže i v případě objednávek více čísel s tarifem Bone vstupuje jenom jednou. Kdyby chtěl člověk do soutěže vstoupit víckrát, tak by si vedle jedné možné objednávky Bone musel zadat i další objednávky vyšších, shora vyjmenovaných tarifů. To je jeden možný výklad.
Pokud by ovšem jako soutěžní mohla skutečně být max. jedna objednávka tarifu Bone pod jedním jménem klienta, tak pokud si jeden člověk objedná více tarifů Bone ve vícero objednávkách, tak která bude ta soutěžní? Protože jedna objednávka Bone by do soutěže vstupovat měla.Pak je to otázka. Asi by to byla ta první objednávka, ale podle mne to nikde ani v těch rozsáhlých pravidlech nedefinují. Takže zase nejasnost.

Ale třeba to chápu špatně a všechno je jinak a soutěže se může účastnit každá objednávka tarifu Bone od jednoho a téhož klienta. Je to otázka
Persbrandt
Junior

Odeslat příspěvekod Roger73 20. 8. 2014 15:20

hansoloM píše:Roger73: Musis mit povolene inkaso na svem uctu. Osobne tam mam povoleno maximalne 300,- kc. Vic si tedy oni nestahnou. Poprve si jejich system "sahne" do tveho uctu pro 100,-, ale neprevede ji. Jen zkusi, zda je inkaso mozne.
Pro podobna "nejista" inkasa a platbu na paypal ucet pouzivam separatni ucet zuno, kam posilam jen potrebnou castku a vic mi proste neukradnou ;-)
******


hansoloM: A když teda máte ve své bance nastaven inkasní limit 300 Kč, tak jaký limit jste uvedl na tom Fair Pay účtu? Pokud jste tam uvedl také 300 Kč, tak neměli nějaký problém s tím, že je to příliš málo? (oni sami na stránkách doporučují nebo uvádí aspoň 500 Kč). Nechci sýčkovat, ale nemůžou Vám kvůli tomu třeba nevydat ten vyhraný mobil, jako že jste nedodržel podmínky?
No a pokud jste na Fair Pay účtu uvedl ink. limit 500 Kč, tedy vyšší než na Vašem bankovním účtu, tak to třeba při nějaké příležitosti můžou zjistit a mohly by případně potom být komplikace. Hned to asi nezjistí, spíš až kdyby ta útrata překročila 300 Kč. A pokud jsem dobře četl, tak jste objednával hned dva tarify.

Ale netvrdím to autoritativně, spíš se ptám. Zajímalo by mne, jak jste tento rozpor vyřešil, resp. jestli Vám kvůli tomu nedělali nějaké problémy nebo jestli zcela vylučujete, že by nějaký problém mohl vzniknout.

Asi dost rozhodující je, jestli těch 500 Kč inkasního limitu je z jejich strany jenom doporučená částka nebo nějaká pevně stanovená minimální hranice. Nevíte náhodou? Díky za reakci
Roger73
Junior

Odeslat příspěvekod marvy 21. 8. 2014 14:24

Tak sem čerstvě převedl číslo k PLUS4U a musim pochválit rychlost a přenos bez problému.Vzal sem BONE+150MB DATA mi stačí.Tak mam na jednom čísle kaktusáka a na druhym Bone.
marvy
Junior

Odeslat příspěvekod Persbrandt 25. 8. 2014 17:58

Chtěl bych se ještě takto zeptat těch lidí, co zde psali, že při objednávce tarifu Plus4u vyhráli mobil, za jak dlouho po odeslání objednávky vám tu výhru oznámili? A oznámili vám to nejprve osobním telefonátem, mailem nebo jenom zprávou v jejic h systému? Díky
Persbrandt
Junior

Odeslat příspěvekod Natem 26. 8. 2014 06:52

Zdravím, mám dotaz, chtěla bych z původní tabulky druhý tarif. Ať hledám na jejich skvěle přehledných stránkách, jak hledám, tenhle tarif jsem nenašla. Změnili teda ceny nebo jsem jen slepá? Děkuju.
Natem
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod vojta66 26. 8. 2014 07:40

Původní tarify od dubna nejsou. Dobré ráno
vojta66
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod mirisek 26. 8. 2014 11:21

Natem: jsou nove tarify,mrkni na str. 91
mirisek
Junior

Odeslat příspěvekod byl jsem_s55 26. 8. 2014 15:14

Natem píše:Zdravím, mám dotaz, chtěla bych z původní tabulky druhý tarif. Ať hledám na jejich skvěle přehledných stránkách, jak hledám, tenhle tarif jsem nenašla. Změnili teda ceny nebo jsem jen slepá? Děkuju.

Pokud nejste zákaznice z doby "šedivé", tak staré tarify nejsou pro vás.
Jestliže jste, tak přes +4U Mobile/Moje čísla/Čísla, která platím/vybrat své číslo a provést změnu.

-- 26. 8. 2014 14:22 --

Roger73 píše:...
Asi dost rozhodující je, jestli těch 500 Kč inkasního limitu je z jejich strany jenom doporučená částka nebo nějaká pevně stanovená minimální hranice. Nevíte náhodou? Díky za reakci.


"V souhlasu k inkasu nastavte tzv. inkasní limit. Tedy maximální měsíční částku, která může být převedena z vašeho bankovního účtu na účet Fair Pay.
Inkasní limit nastavte v rozmezí 500 – 5.000 Kč dle předpokládaného rozsahu měsíčního čerpání služeb Plus4U.
Pokud si zřizujete inkaso pro placení pouze za služby Plus4U Mobile, doporučujeme nastavit si limit ve výši trojnásobku součtu ceny tarifů objednaných čísel.
...
Ve formuláři uvedťe číslo svého bankovního účtu, na kterém jste aktivovali inkaso ve prospěch Fair Pay, a inkasní limit, který máte u inkasa ve prospěch Fair Pay nastaven."

Také si můžete nabít ktedit ve svém FP účtu - pak budou inkasovat z kreditu a ne z bankovního účtu.
byl jsem_s55
Junior

Odeslat příspěvekod marvy 27. 8. 2014 10:11

Tak sem si byl u nich na centrále vyzvednout simku, přenos sem včera v systému aktivoval, ale dle platného CVOP proběhne portace až dokonce za 14 pracovních dní.Fakt díky T-mobile za zdržování. :hm
Naposledy upravil marvy dne 27. 8. 2014 14:22, celkově upraveno 1
marvy
Junior

Odeslat příspěvekod Alesh11 27. 8. 2014 13:09

To spíš díky GTS, ne T-mobile :-\
Alesh11
Junior

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron